Policy för cookies

Den här webbplatsen använder, likt de flesta webbplatser, cookies och liknande teknik som pixlar, signaler osv, som hädanefter ingår i termen “cookies”. Deras användning regleras av Mitula Groups policy för cookies.

1. Vad är cookies?

De är små mängder information som skickas via en webbplats eller app och lagras i användarens webbläsare eller enhet. På så sätt kan webbplatser som sänder ut dem få tillgång till användarens tidigare aktivitet. Dessa cookies kan genereras av oss eller våra samarbetspartners.

2. Vilken typ av cookies använder Mitula Groups webbplatser?

Baserat på användning:

Baserat på deras längd:

Beroende på ursprung:

Cookies kan generera ett unikt id, men Mitula Group kombinerar aldrig detta id med identifieringsmekanismer för personuppgifter.

3. Vilka cookies använder Mitula Groups webbplatser?

Mitula Groups webbplatser använder olika cookies beroende på domän och på webbplatsens eller appens aktivitet. Denna länk tar dig till en tabell som innehåller alla cookies som används av Mitula Groups webbplatser och appar (om ingen specifik webbplats nämns används dessa cookies på alla Mitula Groups webbplatser och appar).

4. Vad använder Mitula Group cookies till?

Våra webbplatser och appar använder cookies till att:

All information behandlas i enlighet med sekretesspolicyn- eller klausulen som användaren accepterade vid registreringen, samt i enlighet med denna policy för cookies.

På samma sätt behandlas cookies som installeras av tredje part, enligt beskrivningen i detta dokument, för de syften som anges i deras respektive sekretesspolicyer, som du kan läsa via den tidigare nämnda länken. Användningen av analytiska cookies legitimeras av Mitula Groups intresse av att känna till och förbättra tjänsterna som erbjuds till våra användare, samtidigt som vi alltid ser till att användarnas fri- och rättigheter inte inskränks. För att garantera detta informeras användaren om hur man låter bli att delta i denna analys i flera avsnitt i denna policy. Den juridiska grunden som legitimerar användningen av övriga cookies, som inte är tekniska eller nödvändiga för användningen av webbplatsen eller appen, är användarens godkännande. Detta tillhandahålls genom att man använder sig av någon av Mitula Groups webbplatser eller appar, eller godkänner deras användning. Oaktat detta kan användaren vägra användningen av cookies via de olika mekanismer som nämns i denna policy. Men eftersom unika identifieringsmekanismer inte tillåter identifiering av användaren blir åtkomsträttigheterna, rättelse, begränsning och bärbarhet – i enlighet med dataskyddsregleringarna – inte applicerbart om inte användaren kan ange ytterligare information som visar att hans eller hennes identitet kan kopplas till cookies. I händelse av att användaren anser att hans eller hennes rätt till dataskydd har överträtts kan han eller hon lämna ett klagomål hos motsvarande dataskyddsmyndighet eller hos vår dataskyddshandläggare (dpo@mitulagroup.com).

5. Använder vi cookies på olika webbplatser?

Ja, vi ger information om cookies på varje webbplats. Vi informerar dig också om att våra webbplatser på sociala nätverk kan använda cookies som inte hanteras av oss. Läs våra leverantörers av sociala nätverk guider för användning och cookies innan du går in på dem:

6. Kan jag avaktivera eller ändra inställningarna för cookies?

Ja, cookies kan avaktiveras. Men om du väljer att använda den inställningen kan du kanske inte komma in på alla delar av vår webbplats. Detta kan orsaka mindre effektiv navigering och att du inte kan ta del av alla våra tjänster. För att tillåta, lära känna, blockera eller radera de cookies som är installerade kan du gå in på inställningarna för den webbläsare som är installerad på din dator. Du kan hitta information om hur du gör det genom att klicka på länkarna nedan om du använder någon av följande webbläsare:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

Om du permanent vill avaktivera de cookies som låter oss visa dig annonser som är anpassade till dina förmodade intressen kan du göra det via http://www.youronlinechoices.com (EU), http://optout.aboutads.info (USA) och/eller http://youradchoices.ca (Kanada), där du kan avaktivera de reklamcookies som analyserar beteende som har installerats i din webbläsare, samt välja dina preferenser för annonsering grundad på beteende.

7. Ändringar och uppdateringar av denna policy

Denna policy för cookies kan utan förvarning ändras när som helst, på grund av uppdateringar eller ändrad lagstiftning. Vi försöker informera användare om alla ändringar av denna policy så att de kan ge sitt medgivande, men vi rekommenderar att du då och då kontrollerar den här policyn. Om du använder den här webbplatsen efter att förändringarna är gjorda betyder det att du accepterar denna policy. Senast uppdaterad: 30 maj 2018